Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Bij EEVE verbinden wij er ons toe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Wie zijn we?

Wij zijn EEVE BV, een besloten vennootschap gevestigd te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 61, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0674.791.485 en met website www.eeve.com.

De verwijzingen naar “Wij”, “Ons” en “Onze” in deze privacyverklaring zijn naar EEVE. “U”, “Uw” en “Gebruiker” verwijzen naar elke natuurlijke persoon die ons persoonsgegevens verstrekt door gebruik te maken van onze website, producten, diensten en/of softwareapplicatie.

EEVE ontwikkelt, produceert en verkoopt werkerrobots met camera, met onder andere als functies het maaien van gras, het nemen van foto’s en de beveiliging van de tuin (hierna: “Product” of “Producten”). We leveren hierbij verschillende diensten zoals onder meer het herstellen en het onderhouden van de Producten (hierna: “Diensten”). We hebben een softwareapplicatie ontwikkeld die nodig is om het Product te gebruiken en te besturen vanop afstand (hierna: “App”).

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) zet onder meer uiteen wanneer en waarom wij persoonsgegevens verzamelen van personen die gebruik maken van onze website, Producten, Diensten en/of App, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze overdragen aan derden en hoe we deze beveiligen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden van het Product (hierna: “Algemene Voorwaarden”) vormen samen met de Privacyverklaring, de cookieverklaring en End User License Agreement de overeenkomst tussen ons en de Gebruiker. De overeenkomst kan wel nog verder aangevuld worden met specifieke afspraken tussen de partijen. De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.eeve.com/nl/algemene-voorwaarden, de cookieverklaring hier www.eeve.com/nl/cookie-policy en de End User License Agreement hier www.eeve.com/nl/eula.

We leven in de Privacyverklaring de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na (ook gekend onder de afkorting “GDPR”), evenals de nationale privacywetgeving.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring, dus gelieve deze pagina geregeld te bezoeken om zeker te zijn dat u tevreden bent met de wijzigingen. Indien de wijzigingen een invloed hebben op uw rechten zoals opgesomd in de Privacyverklaring, zullen wij u hieromtrent een e-mail sturen. De gewijzigde versie van de Privacyverklaring treedt in werking één maand na de desbetreffende communicatie. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij de Overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar privacy@eeve.com.

Indien u enige vragen zou hebben over de Privacyverklaring en/of onze werkwijzen inzake privacy, kunt u steeds een e-mail sturen naar privacy@eeve.com. We antwoorden u vervolgens zo snel mogelijk.

Hoe verzamelen we informatie van u?

We verzamelen informatie van u wanneer u gebruik maakt van onze website, Producten, Diensten of App, bijvoorbeeld wanneer:

 • U ons (via de contactpage) contacteert betreffende onze Producten en Diensten;
 • U online een Product van ons reserveert/bestelt;
 • U de App downloadt en er gebruik van maakt;
 • U het Product gebruikt;
 • U ons helpcenter (hierna: “EEVE HELP CENTER”) contacteert omdat u een (technische) vraag heeft over het product, een vraag heeft over de factuur of de betaling, een demo wenst of een suggestie heeft om onze werking, website of product te verbeteren;
 • U zich inschrijft op onze newsletter (nieuwsbrief).

Welk type van informatie wordt er van u verzameld?

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen de volgende zijn:

 • Indien u ons (al dan niet via de contactpage) contacteert betreffende onze Producten en diensten: naam, e-mailadres en de eventuele persoonsgegevens in uw bericht;
 • Bij het online reserveren/bestellen van een Product: familienaam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW nummer en manier van betaling;
 • Na de installatie van de App en het aanmaken van een account op de App: familienaam, voornaam, adres, e-mailadres, taal;
 • Bij het gebruiken van het Product: GPS-gegevens, foto’s en filmbeelden (personen en nummerplaten worden automatisch gemaskeerd);
 • Bij het contacteren van de EEVE HELP CENTER: e-mailadres en de eventuele persoonsgegevens in uw bericht en/of bijlage;
 • Bij het aanmaken van een account in de EEVE HELP CENTER: naam, e-mailadres, paswoord, taal en tijdzone.

Indien u een Product of Dienst van ons reserveert/bestelt, worden uw kaartgegevens niet bijgehouden door ons. Deze gegevens worden verzameld door onze derde betalingsverwerker, zijnde Stripe (https://stripe.com/), die gespecialiseerd is in het veilig vastleggen en verwerken van transacties met krediet- en debetkaarten (zoals hieronder verder wordt uiteengezet).

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw informatie gebruiken:

 • Om uw reservaties en bestellingen te verwerken;
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de overeenkomsten die u met ons heeft afgesloten (zoals bijvoorbeeld de levering van een besteld Product);
 • Om inzendingen voor een wedstrijd te verwerken;
 • Om uw mening of opmerking te vragen inzake de diensten die we leveren;
 • Om u op de hoogte te brengen van enige wijzigingen in onze Privacy Policy, Algemene Voorwaarden, Producten, Diensten en/of App;
 • Om u informatie op te sturen die u gevraagd heeft en die mogelijk interessant voor u kan zijn. Dit kan onder meer informatie zijn over campagnes en promoties van producten en diensten van onze geassocieerde ondernemingen;
 • Om uw sollicitatie te verwerken;
 • Voor administratieve en zakelijke doeleinden;
 • Om onze onderneming, website, webshop, Producten, Diensten of App te verbeteren. Zo gebruiken wij de GPS-gegevens en het beeldmateriaal dat het Product doorgeeft om het gebruik van het Product te optimaliseren (bijvoorbeeld om gevaar te detecteren of om het A.I. model te trainen);
 • Voor reclame en analytische doeleinden;
 • In verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen;
 • Voor bepaalde bijkomende doeleinden, zij het enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

We evalueren regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde types van informatie te bewaren (bijvoorbeeld boekhoudkundige gegevens).

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk of zo lang als vastgelegd in een overeenkomst die u met ons heeft. We verwijderen hierbij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens die we niet langer nodig hebben van u (zoals bijvoorbeeld een vraag die u gestuurd heeft waar wij op geantwoord hebben).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We zorgen er voor dat uw gegevens niet publiek beschikbaar komen, alsook is het ons doel om de beschikbaarheid naar derde partijen zo sterk mogelijk te limiteren.

Derden-dienstverleners die voor ons werken:we kunnen uw informatie doorgeven aan onze derden- dienstverleners (zoals bijvoorbeeld het softwarebedrijf Atlassian (www.atlassian.com)), onderaannemers, franchisenemers en andere geassocieerde ondernemingen met het oog op het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld voor het versturen van newsletters, het herstellen van de Producten of om de status van de vragen gesteld in het EEVE HELP CENTER op te volgen).

Wanneer we samenwerken met derde-dienstverleners, geven we enkel de persoonsgegevens vrij die noodzakelijk zijn om de dienst te leveren. We hebben hierbij een overeenkomst met deze derden die hen verplicht om deze gegevens veilig te bewaren, om de gegevens niet zelf te gebruiken voor directe marketingdoeleinden en om de gegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor de doeleinden van het vervullen van de taken en het verlenen van de diensten aan u namens ons. We verzekeren u dat we uw gegevens niet zullen overmaken aan derden zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun eigen directe marketingdoeleinden, tenzij u dit ons heeft gevraagd, of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld omwille van een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Wanneer u gebruik maakt van onze beveiligde pagina’s om online te betalen, dan zal uw betaling verwerkt worden door een derde-verwerkingsverantwoordelijke, met name Stripe, die gespecialiseerd is in het veilig online vastleggen en verwerken van transacties met krediet- en debetkaarten. Indien u vragen hebt inzake beveiligde transacties, gelieve contact met ons op te nemen per e-mail via privacy@eeve.com.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een derde als onderdeel van een zaken overeenkomst of als onderdeel van verkoop van een deel of van al onze bedrijfsactiviteiten en/of onze activa of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of –reorganisatie, of als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de Algemene Voorwaarden af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten te beschermen. We nemen de nodige maatregelen om uw rechten inzake privacy te allen tijde te beschermen.

Uw keuzes

Indien u communicatie van ons wenst te ontvangen in een newsletter in verband met bijvoorbeeld interessante aanbiedingen, mededelingen of evenementen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via onze website.

Uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan;
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren;
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Bezwaar uit te brengen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen);
 • Uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen die u met ons heeft gedeeld.

Indien u ervoor opteert om uw persoonsgegevens te laten wissen of het gebruik ervan te beperken, kan Eeve niet garanderen dat de website nog volledig functioneel is. Inzake de App en het Product vragen wij een minimum aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Hoe u inzage kunt verkrijgen en uw gegevens kunt actualiseren

Het is voor ons belangrijk dat uw gegevens nauwkeurig zijn. Indien uw persoonsgegevens wijzigen en dit relevant voor ons is, vragen wij u om ons dit te melden per e-mail.

Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen

Wanneer u ons persoonsgegevens geeft of wij uw persoonsgegevens verwerken, nemen wij de nodige stappen om te verzekeren dat deze op een veilige manier worden behandeld. Gevoelige informatie (zoals bijvoorbeeld kredietkaart- of debetkaartgegeven) wordt geëncrypteerd en beschermd met de nodige softwarecodering (SSL/TLS). Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven onderaan de webbrowser, zoals bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

Hoewel wij strenge standaarden naleven ter bescherming van uw persoonsgegevens, kan het verzenden van persoonsgegevens via Internet en het gebruik van de App nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen wij de veiligheid van het doorsturen van informatie niet garanderen en doet u dit steeds op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

Bij het aanmaken van een account in de EEVE HELP CENTER en in de App raden wij aan om een sterk en uniek paswoord te kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze vertrouwelijk te houden.

Het gebruik van ‘cookies’

Zoals vele andere websites maken onze websites gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn mini-bestanden die geplaatst worden op de harde schijf van de bezoeker om de communicatie te vergemakkelijken tussen diens computer (ongeacht het type dat gebruikt wordt, bijv. computer, smartphone, tablet, …) en de server van de website. Gelieve voor meer informatie te kijken naar onze Cookieverklaring (https://www.eeve.com/cookie-policy).

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites. De Privacyverklaring betreft enkel onze website/de App, dus we raden u aan de privacyverklaringen na te lezen op de andere websites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de praktijken inzake privacy van andere websites die bereikbaar zijn via links op onze website of App.

Bovendien, als u via een website van een derde gelinkt wordt aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyverklaring en de praktijken inzake privacy van de exploitanten van deze externe website. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van die externe website na te gaan.

Doorgave van uw informatie buiten de Europese Unie

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via deze website, kan de informatie die u ons geeft doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Mogelijks bevindt een server zich (tijdelijk) in een land buiten de EU. Deze landen hebben mogelijk geen gelijk(w)aardige gegevensbeschermingswetgeving als in de EU. Door ons uw persoonsgegevens door te geven, gaat u akkoord met deze doorgifte, opslag of verwerking. Indien we uw informatie op deze manier doorgeven over de EU-grenzen heen, doen wij het nodige opdat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen zodat uw privacyrechten beschermd blijven conform de Privacyverklaring.

Indien u gebruik maakt van onze diensten terwijl u buiten de EU bent, dan kan uw informatie doorgegeven worden buiten de EU zodat wij u kunnen blijven voorzien van deze diensten.

Herziening van de Privacyverklaring

De Privacyverklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. De Privacyverklaring werd het laatst geactualiseerd op 3 januari 2023.